ระบบเงินที่ดีกว่า
สำหรับโลก

ไร้ข้อจำกัดในการเบิกเงิน
ไร้ขอบเขต
ไร้การยกเลิกธุรกรรม
มีอิสระในการครอบครอง

เหมืองขุดและกระดานแลกเปลี่ยน

รัน Full node

นักพัฒนา

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา รัน Full node