กระเป๋า

ส่ง รับ และถือ Bitcoin Cash ด้วยกระเป๋า

กระเป๋าบนมือถือ

ใช้งานง่ายและปลอดภัย

Bitcoin.com Wallet Electron Cash BitPay Edge Selene Melis Wallet Paytaca
Flowee Pay ( only)
Stack Zapit Wallet

กาะเป๋าสำหรับคอมฯ

อีกขั้นของกระเป๋าสำหรับคอมฯ

Electron Cash Melis Wallet Paytaca (Chrome only) Flowee Pay (Linux only)

กระเป๋าฮาร์ดแวร์

สร้างเพื่อความปลอดภัย

KeepKey Ledger Trezor Satochip

กระเป๋ารูปแบบกระดาษ

สำหรับเป็นของขวัญ

Bitcoin.com Paper Wallets Cashaddress.org

Browser wallets

Get started quickly

Cashonize wallet