กระเป๋า

ส่ง รับ และถือ Bitcoin Cash ด้วยกระเป๋า

กระเป๋าบนมือถือ

ใช้งานง่ายและปลอดภัย

Bitcoin.com Wallet Electron Cash BitPay
Pokket ( only)
Coinbase Wallet Edge BRD Melis Wallet

กาะเป๋าสำหรับคอมฯ

อีกขั้นของกระเป๋าสำหรับคอมฯ

Electron Cash Pokket Melis Wallet

กระเป๋าฮาร์ดแวร์

สร้างเพื่อความปลอดภัย

Ledger Trezor Satochip

กระเป๋ารูปแบบกระดาษ

สำหรับเป็นของขวัญ

Bitcoin.com Paper Wallets Cashaddress.org